ĐĂNG KÝ NGAY

VIP Ticket: 2.499.000 VND/vé
Gold Ticket: 1.299.000 VND/vé
Silver Ticket: 799.000 VND/vé

Loại vé